Hem

NORRLANDETS BYALAG

Copyright © All Rights Reserved

Nyheter

2015-04-07

 

Kallelse till ÅRSMÖTE den 26 april 2015 kl 15.00 i Bygdegården på Bönan.

 

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2014

 

 

2015-03-27

 

Återigen har byalaget överklagat Gävle kommuns beslut att anta detaljplanen för Engesbergs fritidsområde. Läs överklagan här...

Kommunens beslut innebär en mer omfattande bebyggelse än det tidigare beslutet som Mark- o miljödomstolen upphävde. (Se nedan)

 

 

2015-03-23

 

Byalaget har lämnat in ett granskningsyttrande beträffande förslag till detaljplan Kristinelund

 

 

2014-11-06

 

Aktuell information 14-2

Räkneexempel VA kostand med eget vatten

 

 

2014-09-08

 

Mark - och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har meddelat dom i den överklagan Byalaget och andra gjort i anledning av beslutet om detaljplan för Engesbergs friluftsområde.

Domstolen upphäver den av Byggnads- och miljönämnden antagna detaljplanen som medger byggandet av bostäder inom Engesbergs friluftsområde.

Läs domen här.

 

 

2014-08-27

 

Byalaget har lämnat in ett samrådsyttrade rörande ny detaljplan för Engesvik.

 

 

2014-04-05

 

KALLELSE ÅRSMÖTE

27 april kl. 15.00 i Bygdegården på Bönan

 

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2013

 

2014-04-04

 

Aktuell information

VA-anläggningskostnad år 2015

2014-1

 

2014-02-13

 

Hemställan hos Länstyrelsen om fortsatt utökat strandskydd för Engesbergs fritidsområde.

Läs...

 

2013-12-20

 

Byalaget har överklagat Länstyrelsens beslut angående detaljplanen för Engesbergs fritidsområde.

Överklagande till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

 

2013-08-02

 

Insändare/Replik i Gefle Dagblad angående Jörgen Edsviks tidigare insändare om bostadsbebyggelse på Engesbergs fritidsområde. Läs insändaren här...

 

2013-07-11

 

Byalaget har överklagat detaljplanen som medger en exploatering av bostäder på Engesbers fritidsområde. Läs överklagandet...

 

Detaljplanen kan du se här