KONTAKT / STYRELSE

NORRLANDETS BYALAG

Copyright © All Rights Reserved

 

Styrelsens sammansättning under 2014

 

Ordförande: Lars Berglund

 

Gråbergsvägen 34, 805 95 Gävle

026 – 993 75

0766 – 354 25

berglund.bonan@telia.com

V.ordförande: Gustaf Sjöberg

 

Engesviksvägen 34, 805 95 Gävle

026 – 990 91

070 – 920 14 76

kristinelund@gavlenet.se

Sekreterare: Ola Lindqvist

 

Staketgatan 11, 803 24 Gävle

026 – 16 63 60

sommarbostad: Kobacken 18, 805 95 Gävle

070 – 645 11 24

norrlandetsbyalag@telia.com

Ledamot: Åke Matton

 

Sollidenvägen 11, 805 96 Gävle

08 – 660 45 75, 026 – 990 17, 026 – 997 70

0708 – 660 457

ake.matton@telia.com

Ledamot: Leif Eklund

 

Ängskavlestigen 27, 805 95 Gävle

026 – 995 97,

070 – 255 25 55

leif-eklund@telia.com

Suppleant/Kassör: Anders Holmgren

 

Utvalnäsvägen 5, 805 95 Gävle

026 – 993 38

070 – 206 26 98

anders.holmgren44@telia.com

Suppleant: Jonas Forseth

 

Harkskärsvägen 22A, 805 95 Gävle

070 – 3499416

jonasforseth@gavle.se